Îngrijirea bolnavilor [ Asistent medical ]

Asistentul medical este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă, delegată, interdependentă şi interdisciplinară.

Aplică tehnici de evaluare a parametrilor vitali.  Realizează  asistenţa de urgenţă adecvată situaţiilor medicale.