Colegiul de Studii Integrate al USPEE "C.Stere"

Dorim un viitor mai bun creat de noi

Diplomă de bacalaureat

Oportunitate de angajare

Diploma de calificare

Specialități

Alege una din specialitățile frecvente

Jurisprudență

Programul de studiu la specialitatea Jurisprudență vizează conturarea unui set de competenţe în diferite arii de activitate profesională care reclamă instruire economico-administrativă şi juridică

Planificarea și administrarea afacerii

Absolvenții specialității Planificarea și administrarea afacerilor obțin calificarea tehnician planificare și desfășoară activități la entități de stat sau private în calitate de administrator

Creștem specialiști de valoare

Misiunea Colegiului de Studii Integrate al USPEE "C.Stere"

Angela Croitor
Dna Angela Croitor - Director

Educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi de agenţii economici.

Dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, accentul fiind pus pe dezvoltarea competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

  • Respect
  • Corectitudine
  • Demnitate
  • Competență
  • Prosperitate

Noutăți

Ce spun studenții noștri

Am ales să devin elev al Colegiului de Studii Integrate. Absolventul colegiului are posibilitatea la 19 ani de a se angaja în câmpul muncii și de a continua studiile superioare în baza diplomei de specialitate, sau a diplomei de bacalaureat.
Dima Ojovan
Dima Ojovan
Aici, în instituţie, mi-am valorificat aptitudinile, m-am simţit apreciată la justa valoare, lucrez zilnic pentru a deveni un adevărat profesionist în domeniul ales.
Olga Manea
Olga Manea
Relaţiile de parteneriat dintre profesori şi elevi motivează. Suntem auziţi, părerea noastră contează. Orele de practică sunt realizate în instituţii de profil, obţinem experienţe utile.
Anastasia Daneliciuc
Anastasia Daneliciuc
Colegiul de Studii Integrate a devenit platforma de start pentru propria afacere. Sunt mândru să fiu ghidat de profesorii profesionişti, mentorii din mediul de afaceri.
Artur Gheorghilaş
Artur Gheorghilaş

Parteneri