Jurisprudență

Programul de studiu la specialitatea Jurisprudență vizează conturarea unui set de competențe în diferite arii de activitate profesională care reclamă instruire economico-administrativă și juridică, cu accent pe activitatea de grefă şi secretariat, fie în sfera compartimentului public, fie în cel privat.

Grefierul a exercitat atribuții importante și absolut necesare înfăptuirii justiției și asigurării dreptului la un proces echitabil. 

Grefierii, asistenții judiciari sunt cei care ușurează activitatea judecătorilor. Calitatea actului justiției depinde foarte mult de profesionalismul, de onestitatea și integritatea morală a acestora.