Admitere

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs;
  2. certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  3. actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  4. 4 fotografii 3×4 cm, color;

* Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare.