Planificarea și administrarea afacerii

Absolvenții specialității Planificarea și administrarea afacerilor obțin calificarea tehnician planificare și desfășoară activități la entități de stat sau private în calitate de administrator al afacerilor mici și mijlocii, asistent manager, specialiști pentru activități ce țin de planificarea, colectarea, procesarea și prezentarea datelor cu caracter economic etc., sau poate iniția și gestiona propria afacere în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM).