Atenție, admitere

Colegiul de Studii Integrate al USPEE “C.Stere”

Dorim un viitor mai bun creat de noi

Colegiul de Studii Integrate al USPEE “C.Stere” are ca scop pregătirea profesională a specialiștilor cu caracter aplicativ pentru economia națională în diverse domenii.

Pe lângă furnizarea cunoștințelor într-un domeniu concret, colegiul creează mediul favorabil pentru dezvoltarea propriei personalități și acumularea practică a experienței profesionale.

Programele aplicate în colegiu corespund nivelelului 4 ISCED asigurând instruirea necesară atât pentru posibilitatea susținerii examenului de bacalaureatului cât și cea profesională.

Absolvirea colegiului: La finalizarea studiilor, absolventul obține diploma cu calificarea în unul din domeniile prestabilite.

Absolventul studiilor de colegiu are posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii și de a continua studiile superioare în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de colegiu.

Vă așteptăm cu drag la următoarele specialități:

Jurisprudență.

Programul de studiu la specialitatea Jurisprudență vizează conturarea unui set de competențe în diferite arii de activitate profesională care reclamă instruire economico-administrativă și juridică, cu accent pe activitatea de grefă şi secretariat, fie în sfera compartimentului public, fie în cel privat.

Grefierul exercită atribuții importante și absolut necesare înfăptuirii justiției și asigurării dreptului la un proces echitabil. Grefierii, asistenții judiciari sunt cei care ușurează activitatea judecătorilor.

Calitatea actului justiției depinde foarte mult de profesionalismul, de onestitatea și integritatea morală a acestora.

Planificarea și administrarea afacerii

Absolvenții specialității Planificarea și administrarea afacerilor obțin calificarea tehnician planificare și desfășoară activități la entități de stat sau private în calitate de administrator al afacerilor mici și mijlocii, asistent manager, specialiști pentru activități ce țin de planificarea, colectarea, procesarea și prezentarea datelor cu caracter economic etc., sau poate iniția și gestiona propria afacere în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM).

Farmacie [ Asistent farmacist ]

ASISTENTUL FARMACIST este specialistul cu studii medii de specialitate, cu formare specială în domeniul farmaceutic, care demonstrează competenţe în producerea, prepararea, analiza, evidenţa şi livrarea formelor medicamentoase farmaceutice magistrale, industriale şi asigură aprovizionarea populaţiei cu medicamente, produse vegetale medicale, produse parafarmaceutice cu drept de a activa în domeniul farmaceutic ca asistent al farmacistului.

ADMITERE

Admiterea se realizează:

în baza actelor de studii gimnaziale la programe de studii:

  • Jurisprudență – cu frecvență la zi 4 ani
  • Administrarea afacerii- cu frecvență la zi 4 ani

în baza actelor de studii liceale la programe de studii:

  • Jurisprudență –cu frecvență redusă- 3 ani
  • Administrarea afacerii- cu frecvență redusă- 3 ani
  • Farmacie- cu frecvență la zi 3 ani

cu oportunitatea de a susține examenul de Bacalaureat și Diplomă de calificare.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs;
  • certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 4 fotografii 3×4 cm, color;

CONTACTE:

+373 683 66 569

colegiudrochia@gmail.com

Adresa : mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 200

or. Drochia, Bd. Nicolae Testemițanu, 1

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.